Першотравенськ. Центр дитячої творчості «Надія»

 

Творче об'єднання "Джерельце"

 

 В т/о " Джерельце" навчається 165 вихованців. Головною метою творчого об'єднання "Джерельце" є те щоб на основі вивчення і засвоєння фольклорної спадщини українського народу та практичного пізнання його культурно -  історичного досвіду, допомогти кожному вихованцеві стати гармонійно розвинутою особистістю, гідним громадянином України. В т/о "Джерельце" постійно ведеться пошук нестандартних прийомів і методів навчання, спрямованні на зацікавлений інтерес вихованців до занять. Однією з форм роботи яка поглиблюється - пошукова робота. Вихованці у процесі якої вивчають народні свята, обряди, побут і культуру рідного краю. Зустріч з  старожилами з видатними людьми міста, запис народних ігор, замовлянь, обрядів весілля, народної медицини, народні прикмети, повір'я , родинні ритуали. Збір автентичного фольклору, пам'яток народного мистецтва, допомагає вихованцям глибше та повніше зрозуміти процес розвитку національної культури, залучає вихованців до глибокого вивчення надбань культурної спадщини українців, пропаганда зразків культури і побуту мешканців нашого краю серед населення регіону. Знайомство на заняттях з народними святами, обрядами, обрядовими іграми мають конкретно ідейно - виховну спрямованість.

Залучення вихованців до дійової участі в святах, обрядах, розвагах дає можливість практично пізнати особливості  і багатство жанрів  українського фольклору для нашого краю. Ознайомлення вихованців з народною творчістю, спостереження за її живим побутуванням надзвичайно словесний запас, сприяє вихованню національної свідомості та патріотичних почуттів. Результатом роботи вихованців є участь в Всеукраїнській фольклорно -  етнографічній експедиції "Звичаї, обряди та традиції рідного краю" де займали призові місця. Створення кімнати українського побуту в якій зберігаються експонати зібранні в нашому регіоні ( знаряддя побуту, елементи одягу, рушники, ікони, посуд та інше". Запрошуємо до нас хто бажає більше дізнатися про обряди та традиції та історію рідного краю до пошуку та збереження та відродження національної культури рідного краю.

 

Скільки багатства нашого народу!

В криниці мудрості не висиха вода.

Свято шануються закони роду.

Душі народної скарбниця не згаса.

 
  
 

Педагогічна скарбниця