Першотравенськ. Центр дитячої творчості «Надія»

 

План методичної роботи на поточний рік

План методичної роботи

КПНЗ ЦДТ «Надія» м.Першотравенськ

На 2017 -2018 н.р

 

 

Основні напрями методичної діяльності на 2017 – 2018н.р.

 • Науково – методичне забезпечення навчального процесу;
 • Методична підтримка інноваційної діяльності керівників гуртків;
 • Інформаційно- методичний супровід пед. працівників;
 •  Консультування педагогічних  працівників із проблем сучасного розвитку позашкільної освіти , організації навчального процесу , досягнень психолого – педагогічних наук;
 • Робота з реалізації II етапу методичної теми закладу в 2017– 2018 н.р.;
 •  Видання методичних і навчальних посібників із обраної теми;
 • Проведення засідання педагогічної ради та інших видів роботи з обраної теми;
 •  Організація роботи школи педагогічної майстерності у рамках ПНС «Сучасні педагогічні технології»;
 • Участь гуртківців та педагогів у Всеукраїнських конкурсах , виставках , фестивалях декоративно – ужиткового мистецтва;
 • Організація самостійної діяльності педагогів;
 •  Презентація методичних посібників , виданих керівниками гуртків.

 

I.Організація та методичне забезпечення роботи з педагогічними кадрами.

Назва заходу

Дата проведення

Відповідальний

1

Вивчити стан підготовки закладу до початку 2017 / 2018 н.р.

До 15.08.2017

 

2

Підготовка й участь у проведенні постановчої наради.

Серпень

 

3

Підготовка й участь у проведенні настановних засідань МО «Школи педагогічної майстерності» -

·         Забезпечити підготовку нормативно – методичних матеріалів на засідання МО ,

·         Забезпечити підготовку нових навчальних посібників та програм , виданих у 2016/2017 н.р.

Серпень

 

 

Вересень

 

 

Вересень

 

4

Участь у проведенні серпневої конференції пед.. працівників міста

-забезпечити підготовку виставки декоративно – ужиткового мистецтва

-

 

Серпень

 

До 24 серпня

 

5

Підготовити і провести педагогічну раду.

До 15 вересня

 

6

Провести методичний інструктаж для керівників гуртків «Майстер – клас» , що діятимуть у 2017/2018 н.р.

Вересень

 

7

Координувати й надавати постійну методичну допомогу в підготовці та проведенні засідань МО ,

Протягом року

 

8

Організувати проведення Дня початківців у ЦДТ.

Згідно з графіком

 

9

Створити та затвердити наказом склад атестаційної комісії  ЦДТ

До 20.вересня 2017

 

10

Провести огляд навчальних кабінетів

Жовтень

 

11

Підготовка й участь у міському етапі обласного педагогічного ярмарку

Січень – лютий 2018

 

12

Підготувати матеріали на нагородження працівників до Дня працівників освіти

До 26 серпня

 

13

Підготувати та подати звіт про чисельність і склад пед.. працівників

До 01 жовтня 2016

 

14

Підготувати та провести засідання атестаційної комісії з організації атестації пед.. працівників у  2016/2017 н.р.

 

Жовтень

 

15

Підготувати план роботи з педагогічними кадрами у 2017/2018 н.р.

-          Підготувати наказ.

До 01.листопада 2017

 

До 30.січня 2017

 

16

Надавати методичну допомогу в організації самоосвіти

Постійно

 

17

Організувати та забезпечіти проходження курсів підвищення кваліфікації на базі ДО ІПНО

Згідно з графіком

 

18

Підготувати та провести засідання АК з атестації пед.. кадрів.

До 01.квітня 2018

 

19

Видати наказ про результати атестації у 2016 /2017 н.р.

До 01.квітня 2018

 

20

Підготовка й участь у конкурсі веб - сайтів

Січень -лютий

 

21

Підготувати та подати план- замовлення курсів ПК на 2018 рік

До 01.травня

 

22

Підготувати подання за підсумками роботи 2017/2018 н.р.  на нагородження пед..працівників.

 

До 01.травня 2018

 

23

Скласти перспективний план вивчення стану  викладання навчальних дисциплін на 2015/2020 н.р.

 

Жовтень

 

24

Скласти план вивчення ППО на 2017/2018 н.р.

Жовтень

 

 

 

 

 

 

o    

 

II.Професійна компетентність і культура педагогічних кадрів у міжкурсовий період . Форми методичної роботи з пед.кадрами

Назва заходу

Дата проведення

Відповідальний

1

·         Провісти навчання керівників гуртків із теми «Програмне та методичне забезпечення стану викладання навчальних дисциплін у закладі»

Серпень

 

2

Розробити методичні рекомендації  з реалізації другого етапу методичної теми закладу.

Вересень

 

3

Створити список рекомендованої літератури для самоосвітньої роботи керівників гуртків із методичної теми «Методи та прийоми створення ситуації успіху як напрямок соціалізації особистості»

Вересень

 

4

Здійснювати роботу з активного залучення керівників гуртків до участі в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості» в номінації «Керівник гуртка»

2017/2018

 

5

Здійснювати методичний супровід  творчої та наукової роботи у закладі

Протягом року

 

6

Розповсюдити анкети щодо діагностики самоосвітньої діяльності педагогів із метою підвищення власного фахового рівня у між курсовий період.

Протягом року

 

7

Забезпечити якісне та оперативне надання методичної допомоги керівникам гуртків.

Протягом року

 

8

Готувати та представляти на засіданнях МО дайджести професійно – педагогічних видань.

Постійно

 

9

Створювати належні умови для непереривного фахового вдосконалення та підвищення фахової компетентності керівників гуртків щодо впровадження в практичну діяльність інноваційних технологій навчання і виховання.

Постійно

 

10

Надавати методичну допомогу педагогам щодо участі у Всеукраїнських конкурсах .

Постійно

 

11

Забезпечувати участь педагогів у конкурсах, конференціях , заходах різного рівня.

Постійно

 

12

Спланувати самоосвітню діяльність

Жовтень

 

13

Надавати методичну допомогу в системі роботи керівників гуртків , які атестуються у 2017/2018 н. р.

 

Жовтень

 

14

Організувати роботу фестивалю «Райдуга талантів» керівників гуртків які атестуються у 2017/2018 н. р.

Лютий 2018

 

15

Організувати роботу одноденного семінару з проблеми «Робота керівника гуртка з ПНО»

Квітень

 

 

III. Вивчення ,узагальнення та впровадження в педагогічну практику  інноваційних технологій та сучасних форм організації навчально – виховного процесу.

Назва заходу

Дата проведення

Відповідальний

1

Організувати роботу майстер – класів із питань;

-здоров язберігаючи технології на заняттях гуртків;

-національно – патріотичне виховання під час проведення гурткових занять;

-розвиток дрібної моторики рук

 

 

Листопад

 

2

Вивчити (та узагальнити) досвід роботи керівників гуртків які  атестуються на встановлення 10 тарифного разряду

Жовтень - лютий

 

3

Підготовка та проведення психолого – педагогічного семінару «

 

Січень

 

4

ППД керівника гуртка Зирянова Н.Г. із проблеми «

 

Протягом року

 

5

Вивчити ППД керівника гуртка Бугаєва О.О. із проблеми «

 

Протягом року

 

6

Організувати роботу  ИМ із проблеми «Інтегровані заняття – як один із засобів активного підвищення якості гурткових занять»

Жовтень

 

 

   

 

 

 

I\/.Моніторинг якості позашкільної освіти.

Назва заходу

Дата проведення

Відповідальний

1

Провести моніторингові дослідження з проблеми;

-          про стан викладання , дотримання державних вимог до захисту, обсягу навчальних програм .рівень навчальних досягнень вихованців з ;

·         ІКТ;

·         Декоративно – ужиткового мистецтва;

·         Організації дозвілля.

- стан роботи керівників гуртків з тестування вихованців

- стан виконання навчальних програм та календарних планів за 1 семестр

- стан збереження контингенту гуртківців

 

- Стан роботи з охорони життя і здоров я гуртківців , запобігання дитячому травматизму;

- виконання індивідуальних планів керівників гуртків , які атестуються;

- рівень участі обдарованих вихованців з груп індивідуального навчання у конкурсах , виставках , фестивалях різних рівнів

- стан організації методичної роботи та її роль  у поліпшені   професійної майстерності пед.кадрів

- підсумок реалізації методичної теми закладу ( 2 етап) –«

 

- стан роботи учнівського самоврядування;

- стан набору дітей у гуртки та відкриття груп (    )

- стан ведення журналів гурткової роботи;

- стан ведення конспектів занять керівників гуртків;

 

 

Жотнень – листопад 2017

 

 

Жовтень – листопад

Жовтень - листопад

 

Березень - квітень

Квітень 2018

 

Січень 2018

 

Грудень 2017 – травень 2018

 

Лютий , 2018

 

 

Лютий

 

Травень

 

 

 

Травень – червень

 

 

 

Червень

 

Березень

 

Вересень

 

Жовтень 2017 – січень

Січень

 

 

 

2

Перевірка відвідування занять із подальшим аналізом причин пропусків;

Листопад 2017 –лютий 2018

 

3

Підготувати аналітичні довідки

-          про стан викладання , дотримання обсягу навчальних програм в т/о

·         «Креативчик»

·        «Майстерня»

- про рівень участі обдарованих вихованців у конкурсах , виставках тощо;

- про підсумки реалізації методичної теми закладу  другий етап;

- про стан  роботи з охорони праці;

- про стан ведіння журналів гурткової роботи

 

 

 

До 01.12.17

До 01.01.18

До 01.02.18

31.12.17 – 10.05.18

 

02.06.18

 

01.07.18

20.10.17 , 20.01.18

 

                                                

 

\/.Масові заходи (участь у конкурсах , виставках , загальноміських заходах)

Назва заходу

Дата проведення

Відповідальний

1

Взяти участь у проведенні загальноміських заходів  - День міста , золота осінь , масляна  тощо.

Протягом року

 

2

Взяти участь в урочистостях до Дня працівників освіти

Жовтень 2017

 

4

Брати участь у виставці робіт вихованців в закладах міста

Протягом року

 

4

Проводити         етапи обласних  ТР, Всеукраїнських конкурсів

Протягом року

 

5

Проводити масові заходи для вихованців ЦДТ

Протягом року

 

6

Проводити майстер – класи для дітей шкіл міста

Протягом  року

 

 

 

\/І.Організація науково – дослідницької роботи.

Назва заходу

Дата проведення

Відповідальний

1

Організувати проведення науково – дослідницької роботи в гуртках

Жовтень

 

2

Створити банк даних з науково – дослідницької роботи в закладі 2017\2018 н.р.

Жовтень

 

3

Провести презентацію науково – дослідницьких робіт вихованців

Квітень

 

4

Організація та проведення тематичних місячників

- художньо – естетичних

- декоративно – ужиткових

- науково – технічних

- еколого – натуралістичних

- соц.-реабілітаційних

 

 

Листопад

Грудень

Січень

Лютий

Березень

 

 

 

\/ІІ.Координація діяльності.

Назва заходу

Дата проведення

Відповідальний

1

Координувати проведення тематичних місячників

Протягом року

 

2

Розробити план роботи МО на 2017 – 2018 н.р.

Засідання №1 ( інструктивно – методичне)

1.      Ознайомлення з планом методичної роботи ЦДТ на 2017– 2018 н.р.

2.      Стан набору дітей у гуртках та відкриття груп

3.      Затвердження плану МО ., проектів та програм.

4.      Затвердження нових програм та посібників , що будуть використовуватися у 2017 – 2018 н.р..

5.      Організація роботи під единим методичним   темам закладу (другий етап).

6.      Організація роботи з обдарованими вихованцями.

7.      Участь пед.працівників у професійних конкурсах 2017 -2018 н.р..

8.      Підготовка матеріалів до атестації.

Засідання № 2 (теоретичне)

1.      Самоосвітня діяльність керівників гуртка як засіб удосконалення професійної компетентності.

2.      Організація роботи з підвищення кваліфікації пед.кадрів у 2018 н.р..

3.      Збереження контингенту гуртківців на кінець 1 семестру.

Засідання № 3.( практичне)

1.      Педагогічний фестиваль  керівників гуртків які атестувались у 2017/2018 н.р..

2.      Стан роботи з охорони життя і здоров я дітей.

Засідання №4

Підсумки роботи майстер  - класів у 2017 – 2018 н.р..

1.      Заслухати матеріали з досвіду роботи керівників гуртків Зирянової Н.Г., Бугаєвої О.О.

2.      Результативність роботи у 2017/2018 н.р. над методичною темою закладу (2 етап).

Підсумки роботи за проектом.

Вересень – жовтень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грудень 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лютий , 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Квітень , 2018