Першотравенськ. Центр дитячої творчості «Надія»

 

Творче об'єднання "Креативчик"

 

 Основні види роботи в гуртку - це виготовлення деталей композицій з елементами декору.

Завдання творого об"єднання «Креативчик» - розвиток практичних та творчих здібностей дітей та підлітків шляхом цілеспрямованого навчання. На заняттях діти вчаться конструюванню та створювати нові композиції. В основі календарно-тематичного планування закладено принцип послідовності. Загальна тема та задачі курсу визначаються на кожний навчальний рік, теми діляться на підтеми, яким підпорядковуються і теми занять. Кожне перше заняття за темою розкриває всі елементи змісту навчального предмету та позначити перспективні способи діяльності, що будуть вивчатися за темою. Останні заняття за темою є бути узагальнюючими з практичним результатом засвоєнням.

Надане календарно-тематичне планування передбачає творчий підхід до його застосування, вибір тем та практичних робіт з урахуванням специфіки контингенту учнів, обладнання та технічних можливостей кабінету.

В підлітковому віці бере початок професійне самовизначення дитини, тому, якщо професійний інтерес збігається з захопленням, це найкращий варіант. В гуртку приділяється увага до сформування зацікавленість дітей до визначеної професії (тобто дизайнер, кравець, художник, швачка і т.д.) з урахуванням індивідуальних здібностей дітей.

Для більш успішної роботи гуртка використовуються наочні посібники, журнали.

Підведення підсумків річної роботи гуртка - це показ робіт, тобто демонстрація виробів, виготовлених вихованцями, участь в обласних та міжнародних конкурсах дизайну.

 

1 рік навчання (9-11 років). 

Основні задачі 1 року навчання:визвати активний інтерес до дійсності та вміння бачити в натурі її естетично-виразні якості;привчити в будь-якому завданні працювати з композиційними замислами. Робота з різними по фактурі предметами повинна навчити дітей цього віку  уважно розглядати предмети, аналізувати картину, співвідношення предметів за формою та розміром, їх пропорції, характер, конструкцію.  Діти повинні засвоїти поняття кольорових та тонових співвідношень, виходячи з відчуття цінного кольорового характеру – колориту. 

 

2 рік навчання (11-14 років).

На цьому етапі робота за спостереженням і над тематичною композицією  має своєю метою розвиток композиційних здібностей та фантазії. Діти вчаться самостійно вибирати які предмети сумісні один з одним, яка кольорова гамма потрібна для цього. А потім формувати картини, композиції, поробки.

На цьому етапі основною задачею є закріплення знань, розвиток навичок роботи з різноманітними матеріалами в різних техніках, розвиток самостійності при створенні тематичної композиції. В роботі над поробкою слід відводити дітей від виключно літературних трактатів, щоб вони самі складали ті чи інші деталі як їм подобається, для своєї композиції.

 

 3 рік навчання (14-17 років). На цьому рівні слід приділяти більш уваги творчому засвоєнню різних технік, виховувати професійну відповідальність по відношенню до матеріалів, підтримувати читання літератури.

Заняття по композиції виховують у учнів самостійні навички ідейно-творчого мислення і уяви та вміння вільно виражати свої творчі задуми. Робота над композицією повинна триматися перш за все на активному сприйнятті. Це дає підліткам образні враження та конкретний матеріал для композиційних творів.  Особливу увагу слід надавати відбору матеріалу на задуману тему та творчому процесу роботи.  Пізніше ускладнюються як теми, так і відбір матеріалу до них.