Першотравенськ. Центр дитячої творчості «Надія»

 

Творче об'єднання "Імпульс"

   

Творче об’єднання «Імпульс» складається з двох гуртків – це гурток «Основи комп’ютерної  грамотності»  та гурток «Початкове технічне моделювання».   
Гурток «Основи комп’ютерної грамотності» комплектується із учнів 5 – 11 класів.  Групи  формуються  за віковими категоріями, з наповненістю 10 чоловік в кожній групі. Кожному вихованцю забезпечено місце за ПК.
Робота гуртка організовується на базі позашкільного закладу ЦДТ «Надія».

Метою  гуртка «Основи комп’ютерної грамотності» є формування теоретичної бази знань  вихованців з основ інформатики та практичних навичок використання засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у повсякденній практичній, зокрема навчально-пізнавальній, діяльності учнів, започаткування основ їхньої інформаційної культури.

Мета  навчання  досягається через практичне оволодіння учнями навичками роботи з основними складовими сучасного програмного забезпечення комп’ютерної техніки, ознайомлення з функціональним призначенням основних пристроїв комп’ютера та принципами їх будови і дії, основами технології розв’язування задач за допомогою комп’ютера, починаючи від їх постановки й побудови відповідних інформаційних моделей і закінчуючи інтерпретацією результатів, отриманих за допомогою комп’ютера.

Програма гуртка «ОКГ» розрахована на вивчення інформатики за умов постійного доступу  вихованців до комп’ютерів з відповідним програмним забезпеченням. За пропонованою програмою вивчення курсу сплановано на 3 роки з розрахунку 4 години на тиждень.

 

 

Гурток "Початкове технічне моделювання".

Технічне моделювання - це збагачення вихованців загально технічними знаннями і уміннями, розвиток їх творчих здібностей в галузі техніки.

Цей рід занять розвиває:

  • концентрацію уваги і винахідливість;
  • важливі навички координації рухів;
  • уміння працювати з різними інструментами і матеріалами;
  • спостережливість, уважність, посидючість  та охайність.

Основні завдання гуртка:

  • формувати образне технічне мислення, уміння виразити свій задум на площині;
  • розвивати кмітливість, винахідливість і інтерес до пошукової творчої діяльності;
  •  при роботі з різними матеріалами удосконалювати уміння і формувати практичні навички роботи з найбільш поширеними інструментами.

 

 

 

Педагогічна скарбниця