Першотравенськ. Центр дитячої творчості «Надія»

 

Статут ЦДТ "Надія"

 
 
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
ПЕРШОТРАВЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
Дніпропетровської області
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ТРЕТЯ СЕСІЯ
 
 
 
РІШЕННЯ
 
Про затвердження Статуту міського комунального позашкільного навчального закладу «Центр дитячої творчості «Надія» міста Першотравенська» у новій редакції
 
Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.6 ст.18 Закону України «Про освіту», Законом України "Про позашкільну освіту" та відповідно до пункту 5 Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 року N433, наказу Міністерства освіти і науки України від 13.09.2010 р. N867 «Про  виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №769», міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
Затвердити Статут міського комунального позашкільного навчального закладу «Центр дитячої творчості «Надія» міста Першотравенська»  у новій редакції (додається).
Доручити директору міського комунального позашкільного навчального закладу «Центр дитячої творчості «Надія» міста Першотравенська:
Подати пакет документів державному реєстратору для здійснення державної реєстрації змін до установчих документів юридичних осіб.
Організовувати та проводити роботу міського комунального позашкільного навчального закладу «Центр дитячої творчості «Надія» міста Першотравенська» відповідно до затвердженого Статуту.
Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бакулу Т.С., контроль доручити постійній комісії міської ради з питань освіти, культури, молоді, спорту та зв’язків з політичними партіями, громадськими організаціями та ЗМІ.
 
 
Міський голова   О.Р.ВІННИЦЬКА
 
 
м. Першотравенськ
«___» ___________ 2016 року
№ _______-
 
 
 
 
 
 
 
 
СТАТУТ
МІСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО ПОЗАШКІЛЬНОГО 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
 
 «ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ «НАДІЯ» 
МІСТА ПЕРШОТРАВЕНСЬКА»
 
 
 
2016
                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                      рішенням сесії Першотравенської   
                                                                                            міської ради   
                                                                      від------  -----------------  року
                   №
 
 
 
 
СТАТУТ
МІСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО ПОЗАШКІЛЬНОГО 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
 
 «ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ «НАДІЯ» 
МІСТА ПЕРШОТРАВЕНСЬКА»
 
 
 
 
м.Першотравенськ
2016

 

І. Загальна частина
 
1.1.Міський комунальний позашкільний навчальний заклад «Центр дитячої  творчості «Надія» міста Першотравенська», скорочено  ЦДТ «Надія», – комплексний позашкільний навчальний заклад художньо-естетичного напряму діяльності, який здійснює навчання і виховання дітей та підлітків у позаурочний та позанавчальний час.
 
1.2.Міський комунальний позашкільний навчальний заклад «Центр дитячої  творчості «Надія» міста Першотравенська» у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», актами Порезидента України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів  місцевого самоврядування, Положенням про позашкільний навчальний заклад і своїм статутом.
 
1.3.Мова навчання і виховання у  ЦДТ «Надія» -російська.
 
ІІ. Організаційно-правові засади діяльності  ЦДТ «Надія»
 
2.1.Міський комунальний позашкільний навчальний заклад «Центр дитячої творчості «Надія» міста Першотравенська» є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер.
 
2.2. Юридична адреса ЦДТ»Надія»:
52800, Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ, вул. Кобзаря, буд. 18,    тел. (05633) 7-24-50.
 
2.3.Засновником закладу є Першотравенська міська рада, ЦДТ «Надія» знаходиться у комунальній власності міста Першотравенська.
 
 2.4.Структура і штати позашкільного закладу розробляються його керівником у межах затверджених видатків на оплату праці відповідно до встановлених нормативів і затверджуються відділом освіти виконавчого комітету Першотравенської міської ради.
  2.5. До організаційної структури позашкільного закладу у відповідності до його завдань та напрямків діяльності та в межах затверджених видатків на оплату праці відповідно до встановлених нормативів можуть створюватися такі творчі об’єднання:
художньо-естетичні, які об’єднують гуртки живопису, бісероплетіння, витинання, валяння, ліплення, в’язання, іграшки тощо, та  забезпечують розвиток творчих здібностей, обдарувань та здобуття вихованцями практичних навичок, оволодіння знаннями в сфері вітчизняної і світової культури та мистецтва;
еколого-натуралістичні, які об’єднують гуртки аматорів природи, поробок з природного матеріалу, юних дослідників, натуралістів тощо,  та передбачають оволодіння вихованцями знаннями про навколишнє середовище, формування екологічної культури особистості;
гуманітарні, які об’єднують гуртки театралізації,  фольклору, цікавого дозвілля тощо, та забезпечують розвиток здібностей, обдарувань, практичних навичок вихованців;
науково-технічні, які об’єднують гуртки з вивчення основ інформатики, користувачів персонального комп’ютера та інших напрямків, пов’язаних з використанням сучасних комп’ютерних технологій, та забезпечують набуття вихованцями техніко-технологічних умінь та навичок, розширення наукового світогляду. 
2.6.Позашкільний навчальний заклад може залучати вихованців до здобуття позашкільної освіти з інших напрямів діяльності.
 
 2.7.Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.
 
2.8.ЦДТ «Надія» може входити до складу навчально-виховних комплексів, навчально-виховних об’єднань з дошкільними, загальноосвітніми та іншими навчальними закладами.
 
2.9.ЦДТ «Надія» працює за річним планом роботи, погодженим з відділом освіти  виконавчого комітету Першотравенської міської ради.
 
2.10.Головною метою  ЦДТ «Надія» є забезпечення реалізації права громадян на здобуття додаткової освіти: знань, вмінь та навичок за інтересами.
 
 2.11.Головними завданнями позашкільного навчального закладу є:
реалізація державної політики у сфері позашкільної освіти;
виховання громадянина України;
формування у дітей та молоді національної свідомості, активної   громадянської позиції, прагнення до здорового способу життя;
створення умов для гармонійного розвитку особистості;
спрямування інформаційно-методичної роботи на удосконалення програм, змісту, форм і методів діяльності гуртків;
участь у міських, обласних, Всеукраїнських, Міжнародних творчих конкурсах, виставках, фестивалях з художньо-естетичної діяльності;
підтримка талановитої і обдарованої молоді в галузі художньо-естетичної творчості.
 
2.12.ЦДТ «Надія» проводить інформаційно-методичну роботу, спрямовану на удосконалення програм, змісту, форм і методів діяльності гуртків, груп.
В ЦДТ «Надія» можуть функціонувати методичні об'єднання, відділи, відділення, що охоплюють учасників навчально-виховного процесу та спеціалістів певного професійного спрямування.
Методичні об'єднання створюються у ЦДТ «Надія» для координації науково-методичної, організаційної та практичної діяльності закладу з питань здобуття вихованцями позашкільної освіти за різними напрямами.
З метою вдосконалення системи навчання та виховання у ЦДТ «Надія» можуть створюватися методичні ради, комісії, до складу яких входять педагогічні працівники цього закладу та інші учасники навчально-виховного процесу. 
Згідно з рішенням Першотравенської міської ради на підставі відповідних угод ЦДТ «Надія» може надавати інформаційно-методичну допомогу педагогічним колективам, навчальним закладам регіону, молодіжним, дитячим, громадським організаціям. 
          ЦДТ «Надія» з метою визначення рівня практичної підготовки вихованців проводить організаційно-масову роботу у формі конференції, концерту, змагання, походу, екскурсії, експедиції, навчально-тренувального збору, виставки, фестивалю, презентації та в інших формах, передбачених  Статутом позашкільного навчального закладу.
2.13.Навчально-виховний процес у ЦДТ «Надія» здійснюється за типовими навчальними планами і програмами, що затверджені та рекомендовані МОН України,  а також за навчальними планами і програмами, затвердженими наказом відділу освіти виконавчого комітету Першотравенської міської ради.
2.14.Навчальні програми можуть бути однопрофільними, комплексними і такими, що передбачають групове, індивідуальне навчання вихованців, та навчання в гуртках або творчих об’єднаннях. Залежно від специфіки діяльності навчальні програми можуть бути розраховані на проведення навчання від одного місяця до кількох років.
2.15.Плани гурткової роботи складаються на навчальний рік та затверджуються директором ЦДТ «Надія». Окремо планується та затверджується директором  ЦДТ «Надія»  літній період.
2.16.Індивідуальне навчання у ЦДТ «Надія» проводиться відповідно до порядку, затвердженому Міністерством освіти і науки України. Чисельний склад груп, в яких передбачається індивідуальне навчання, становить від 1 до 5 вихованців.
2.17.Середня наповнюваність груп у ЦДТ «Надія» становить 10 вихованців. Наповнюваність окремих гуртків, груп та інших творчих об’єднань установлюється директором  ЦДТ «Надія» в залежності від профілю, навчальних планів, програм, рівня, року навчання гуртка та матеріально-технічної бази для забезпечення навчально-виховного процесу і становить не більш як 25 вихованців.
2.18.Навчальний рік у ЦДТ «Надія» починається з 1 вересня. Розклад занять складається та затверджується директором ЦДТ «Надія» з урахуванням оптимального режиму праці і відпочинку вихованців, їх вікових особливостей, та погоджується з головою профспілкового комітету.
2.19.Комплектування гуртків, груп та інших творчих об'єднань здійснюється у період з 1 до 15 вересня, який вважається робочим часом керівника гуртка, групи або іншого творчого об'єднання ЦДТ «Надія».
2.20.Режим щоденної роботи встановлюється директором  ЦДТ «Надія» з урахуванням рекомендацій місцевих органів виконавчої влади, а також правил внутрішнього трудового розпорядку та колективного договору .
2.21.У канікулярні, вихідні та святкові дні  ЦДТ «Надія» працює за окремим планом, графіком та розкладом занять, затвердженим директором.
2.22.Позашкільний навчальний заклад створює безпечні умови навчання, виховання та праці.
       
2.23.Навчально-виховний процес у ЦДТ «Надія» здійснюється диференційовано (відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, з  урахуванням їх віку,психофізичних особливостей, стану здоров’я) з використанням різних організаційних форм роботи: заняття, гурткова робота, клубна робота, урок, лекція, індивідуальне 
заняття, конференція, семінар, курси, читання, вікторина, концерт, експрес, змагання, практична робота, репетиція, виставка, презентація, конкурс, 
екскурсія,  похід, свято, а також з використанням інших форм, що забезпечують виконання навчальних планів і програм.
2.24.Тривалість одного заняття у ЦДТ «Надія» визначається навчальними планами і  програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для вихованців: 
віком від 5 до 6 років - 30 хвилин; 
віком від 6 до 7 років - 35 хвилин; 
-     старшого віку - 45 хвилин. 
 
2.25.Короткі перерви між заняттями є робочим часом керівника гуртка, групи або іншого творчого об'єднання і визначаються режимом щоденної роботи  ЦДТ «Надія». 
 
2.26.Кількість академічних годин на тиждень для гуртків становить:
початкового рівня                                  1-4 години;
основного рівня                                      4-6 годин;
вищого рівня                                           4-8 годин.
 
2.27.Гуртки позашкільного закладу класифікуються за трьома рівнями:
початковий рівень – творчі об’єднання, діяльність яких спрямована на загальний розвиток вихованців, виявлення їх здібностей та обдарувань, прищеплення інтересу до творчої діяльності;
основний рівень - творчі об’єднання, які розвивають інтереси вихованців, дають їм знання, практичні уміння та навички, задовольняють потреби у професійній орієнтації;
вищий рівень – творчі об’єднання за інтересами для здібних і обдарованих вихованців.
      Відповідно до рівня класифікації визначаються мета і перспективи діяльності гуртків, груп,  їх чисельний склад, обирається програма.

 

ІІІ. Учасники навчально-виховного процесу
3.1. Прийом до ЦДТ «Надія» може здійснюватися протягом навчального року за бажанням вихованців і за згодою батьків або осіб, які їх замінюють.
До ЦДТ «Надія» зараховуються вихованці, як правило, віком від 5 до 18 років.  
3.2.ЦДТ «Надія» може організовувати роботу своїх гуртків у приміщеннях загальноосвітніх шкіл, дитячих садочках, школи-інтернату відповідно до укладених угод із зазначеними закладами.       
 3.3.Навчання в гуртках  ЦДТ «Надія»  безкоштовне.
3.4.  ЦДТ «Надія» має право:
проходити в установленому порядку державну атестацію;
визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із Першотравенською міською радою;
в установленому порядку розробляти і впроваджувати групові та індивідуальні робочі навчальні плани;
використовувати різні форми морального і матеріального заохочування до учасників навчально-виховного процесу;
бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним статутом;
отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;
залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;
самостійно приймати рішення і здійснювати діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.
3.5. ЦДТ «Надія» несе відповідальність перед суспільством і державою за:
безпечні умови освітньої діяльності;
дотримання фінансової дисципліни.
3.6. Учасниками навчально-виховного процесу  у ЦДТ «Надія»  є:
    вихованці;
    директор, заступники директора;
    педагогічні працівники, методисти;
    батьки, або особи, які їх замінюють.
3.7.Вихованці  ЦДТ «Надія»  мають гарантоване державою право на:
здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;
добровільний вибір  гуртка, творчого об’єднання та виду діяльності;
навчання у декількох гуртках, групах та інших творчих об’єднаннях позашкільного закладу;
безпечні та нешкідливі умови навчання;
користування навчальною, матеріально-технічною, культурно-спортивною та оздоровчою базою позашкільного навчального закладу;
участь у різних видах навчальної та виховної роботи, у виставках, конкурсах, змаганнях та інших масових заходах;
вільне вираження поглядів, переконань;
представлення в органах громадського самоврядування позашкільного навчального закладу;
захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь, гідність.
 
3.8.Вихованці  ЦДТ «Надія»  зобов’язані:
 
оволодіти знаннями, вміннями, практичними навичками;
підвищувати загальний культурний рівень;
дотримуватися морально-етичних норм;
брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;
бережливо ставитися до державного, громадського і особистого майна;
дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу.
 
3.9.Педагогічні працівники   ЦДТ «Надія» мають право на:
 
внесення керівництву ЦДТ «Надія» та міського відділу освіти виконавчого комітету Першотравенської міської ради пропозицій щодо поліпшення навчально-виховного процесу, подання про моральне та матеріальне заохочення вихованців, застосування стягнень до тих, хто порушує правила внутрішнього трудового розпорядку ЦДТ «Надія»;
вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації;
участь у роботі методичних об’єднань, семінарів, нарад, зборів, в заходах пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;
проведення в установленому порядку дослідно-експериментальної, пошукової роботи;
вибір педагогічно обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з вихованцями;
моральне та матеріальне заохочування за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на них завдань;
захист професійної честі, гідності відповідно до законодавства; 
соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на них завдань;
об’єднання у професійні спілки, участь в інших об’єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.
3.10.Педагогічні  працівники ЦДТ «Надія»  зобов’язані:
виконувати навчальні плани та програми;
надавати знання, формувати вміння і навички з різних напрямків позашкільної освіти диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців;
сприяти розвиткові інтелектуальних і творчих здібностей, фізичних якостей вихованців відповідно до їх задатків та запитів, а також збереженню здоров’я;
визначати мету та конкретні завдання позашкільної освіти, вибирати адекватні засоби їх реалізації;
здійснювати педагогічний контроль за дотриманням вихованцями морально-етичних норм поведінки, правил внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу, вимог інших документів, що регламентують організацію навчально-виховного процесу;
дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність вихованців, захищати їх від будь-яких форм фізичного, психічного насильства, виховувати своєю діяльністю повагу до принципів загальнолюдської моралі;
виховувати повагу до батьків, жінки, старших за віком, до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу України;
берегти здоров'я вихованців, учнів і слухачів, захищати їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;
виховувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;
вести документацію, пов’язану з виконанням посадових обов’язків (журнали, плани, протоколи, звіти тощо);
дотримуватися вимог Статуту навчального закладу, виконувати правила внутрішнього розпорядку та посадові обов’язки;
виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, відділу освіти  виконавчого комітету Першотравенської міської ради.
 3.11.Керівники гуртків ЦДТ «Надія»  працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого директором.
 3.12.Обсяг педагогічного навантаження у ЦДТ «Надія» визначається директором закладу згідно із законодавством і  затверджується міським відділом освіти виконавчого комітету Першотравенської міської ради.
 
Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навального року здійснюється директором навчального закладу у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, що передбачається робочим навчальним планом у разі вибуття або зарахування вихованців навчального закладу протягом навчального року або за письмовою згодою керівника гуртка з дотриманням законодавства про працю.
 
3.13.Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством.
 
3.14.Педагогічні працівники позашкільного навчального закладу підлягають атестації, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.
 
3.15.Батьки вихованців та особи, які їх замінюють, мають право:
обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування  ЦДТ «Надія»;
звертатися до відділу освіти виконавчого комітету Першотравенської міської ради, директора закладу з питань навчання та виховання;
приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності ЦДТ «Надія»;
брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу;
захищати законні інтереси вихованців в органах громадського самоврядування позашкільного навчального закладу та у відповідних державних, судових органах.
 
 
ІV. Управління  ЦДТ «Надія»
4.1.Керівництво ЦДТ «Надія» здійснює його директор, яким може бути тільки громадянин України, що має вищу педагогічну освіту і стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов підготовку та атестацію керівних кадрів освіти в порядку, встановленому МОН.
 
4.2.Директор, заступники директора, методисти, педагогічні працівники призначаються на посаду і звільняються з посади начальником відділу освіти виконавчого комітету Першотравенської міської ради, інші працівники – директором ЦДТ «Надія».
 
4.3.Директор  ЦДТ «Надія»:
здійснює керівництво колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників;
організує навчально-виховний процес;
забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок;
створює належні умови для здобуття вихованцями позашкільної освіти;
забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних норм, техніки безпеки;
розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу;
спільно з головним бухгалтером централізованої бухгалтерії міського відділу освіти виконавчого комітету Першотравенської міської ради забезпечує правильність та ефективність використання бюджетних коштів;
представляє навчальний заклад в усіх підприємствах, установах та організаціях і відповідає перед засновником за результативність його діяльності;
забезпечує право вихованців на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників закладу;
установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу працівникам навчального закладу відповідно до законодавства;
затверджує посадові інструкції працівників закладу.
4.4.Директор ЦДТ «Надія» є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління позашкільним навчальним закладом.
4.5 Педагогічна рада ЦДТ «Надія»:
розглядає плани, підсумки і актуальні питання навчальної, виховної , організаційно-масової, інформаційно-методичної роботи, питання дотримання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці;
розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності позашкільного закладу, утворення нових гуртків, груп та інших творчих об’єднань;
визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, впровадження в навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
створює в разі потреби експертні та консультаційні комісії за напрямками роботи;
порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників.
 
4.6.Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб ЦДТ «Надія». Кількість засідань педагогічної ради визначається її доцільністю, але не може бути менше ніж два рази на рік.
 
V. Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база ЦДТ «Надія»
 
5.1.Фінансово-господарська діяльність ЦДТ «Надія» проводиться відповідно до законодавства та цього Статуту .
 
5.2.Фінансування позашкільного закладу здійснюється міським відділом освіти виконавчого комітету Першотравенської міської ради за рахунок коштів міського бюджету згідно чинного законодавства.
 
5.3.Забороняється  розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), працівників крім оплати їхньої праці.
 
5.4.Доходи (прибутки)  ЦДТ «Надія» використовуються виключно для фінансування видатків на утримання закладу, реалізації мети (цілей, завдань) 
та напрямів діяльності, визначених цім Статутом.
 
5.5.Додатковими джерелами формування коштів ЦДТ «Надія»  є:
кошти, отримані за надання платних послуг відповідно до 
переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, та у порядку, 
встановленому МОН, за погодженням з Мінфіном та Мінекономіки; 
кошти гуманітарної допомоги; 
добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, 
установ, організацій та окремих громадян; 
кредити банків; 
інші надходження.
 
Кошти, отримані ЦДТ «Надія» з додаткових джерел фінансування, використовуються для провадження діяльності, передбаченої Статутом.
 
5.6.Бюджетне фінансування та власні надходження ЦДТ «Надія» зараховуються на рахунки, відкриті в органах Державного казначейства і використовуються згідно з кошторисом для провадження діяльності, передбаченої Статутом.
 
5.7.Не використані в поточному році власні надходження ЦДТ «Надія»  не можуть бути вилучені, крім випадків, передбачених законодавством України.
 
 5.8.У процесі провадження фінансово-господарської діяльності ЦДТ «Надія»  має право:
самостійно, в межах кошторису, розпоряджатися коштами господарської та іншої діяльності, відповідно до цього Статуту;
користуватися безоплатно земельною ділянкою, на який він розташований;
розвивати власну матеріальну базу;
володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до чинного законодавства та цього Статуту;
виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та цьому Статуту.
 
5.9.Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності у ЦДТ «Надія» здійснюється у порядку, визначеному нормативно-правовими актами.
 
5.10.Бухгалтерський облік в закладі здійснюється централізованої бухгалтерією міського відділу освіти виконавчого комітету Першотравенської міської ради.
12
5.11.ЦДТ «Надія» складає та надає в установленому чинним законодавством порядку звітність.
 
  5.12.Матеріально-технічна база ЦДТ «Надія» включає приміщення, споруди, земельну ділянку, інженерні комунікації, засоби зв’язку, обладнання, рухоме та нерухоме майно, що перебуває в його користуванні.
 Майно, закріплене за ЦДТ «Надія», належить йому на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства.
 
5.13.ЦДТ «Надія» має право придбати, орендувати необхідні йому матеріальні ресурси, обладнання, користуватись послугами будь-якого підприємства, установи, організації або приватних осіб з оплатою відповідно укладених угод, здавати в оренду майно (без права викупу), за погодженням із міським відділом освіти виконавчого комітету Першотравенської міської ради.
 
5.14.Відповідно до чинного законодавства ЦДТ «Надія» користується земельною ділянкою, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.
 
5.15.Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна проводиться лише у випадках передбачених чинним законодавством. Збитки завдані ЦДТ «Надія» внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.
VI. Діяльність  ЦДТ «Надія» у рамках міжнародного співробітництва
 
6.1.Позашкільний навчальний заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право брати участь у міжнародних заходах.

 

 VII. Державний  контроль за діяльністю ЦДТ «Надія»
7.1.Державний контроль за діяльністю позашкільного закладу здійснюють Міністерство освіти і науки України, департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної ради, міський відділ освіти виконавчого комітету Першотравенської міської ради, органи місцевого самоврядування та їх виконавчі органи.
7.2. Основною формою державного контролю за діяльністю позашкільного закладу є державна атестація навчального закладу, яка проводиться не рідше 
ніж один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

 

VIII.  Порядок внесення змін і доповнень до Статуту ЦДТ «Надія»
 
 8.1.Зміни та доповнення до Статуту позашкільного закладу вносяться при змінах чинного законодавства рішенням засновника.
Зміни до Статуту підлягають перереєстрації в порядку, встановленому для його реєстрації.
Зміни та доповнення до Статуту позашкільного закладу набувають юридичної сили з моменту їх державної реєстрації згідно з чинним законодавством.
 IX. Припинення діяльності позашкільного закладу ЦДТ «Надія»
9.1.Реорганізація або ліквідація позашкільного закладу здійснюється відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту» у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
9.2. Рішення про реорганізацію або ліквідацію позашкільного закладу приймає Першотравенська міська рада.
9.3.Реорганізація навчального закладу може відбуватися шляхом ліквідації, злиття, приєднання, поділу, перетворення.
9.4.Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадку ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління позашкільним закладом.
9.5.Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно позашкільного закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.
9.6.У разі припинення діяльності активи ЦДТ «Надія» передаються одній або 
кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або  зараховуються 
до доходу  бюджету.