Першотравенськ. Центр дитячої творчості «Надія»

 

Семінари, конференції, педради

з проблеми  «Забезпечення психологічного супроводу  успішного розвитку і саморозвитку особистості в позашкільному навчальному закладі»
 Рекомендації 

Учасникам психролого-педагогічного семінару,  керівникам гуртків ЦДТ «Надія»,  з проблеми    «Забезпечення психологічного супроводу  успішного розвитку і саморозвитку особистості в позашкільному навчальному закладі»

                                       31.01.2017 р.

Психолого-педагогічний семінар керівників гуртків ЦДТ «Надія»  проведено з метою вирішення проблеми  забеспечення педагогів сучасними методиками і технологіями  психолого-педагогічного спостереження  з виявленням індивідуальних   особливостей кожної дитини,  систематичного   моніторингу його  особистісного розвитку і становлення  дитячого колективу.

Учасники семінару відзначили, що колектив ЦДТ «Надія» активно працює в напрямку пошуку  інноваційних підходів що до вивчення  особистості дитини. Але залишається  ще багато проблем, які вимагають  постійної уваги.

Виходячи із вищевикладеного  рекомендовано:

 

1.   З метою забеспечення розвитку здібностей, талантів та  обдарувань дітей і  молоді,  задоволення їхніх інтересів, запитів і  пріоритетів постійно працювати  над оновленням педагогічного процесу ЦДТ «Надія», створенням умов для творчого, інтелектуального і духовного розвитку особистості.

2.   Керівникам  гуртків необхідно відслідковувати попередні, поточні та кінцеві (підсумкові) результати своєї діяльності з  метою  поліпшення виховання  дітей.

3.   Оптимізувати роботу керівників гуртків через оволодіння педагогічними технологіями, у тому числі – виховними, знання психологічних і вікових особливостей вихованців та уміння з урахуванням останіх, самостійно розробляти конкретні справи,  відслідковувати результати своєї діяльності.

4.   На підставі психолого-педагогічного діагностування підпорядкувати навчально-виховний процес в т/о найважливішому завданню  залученню дітей з різними розумовими здібностями і теоретичною підготовкою до діяльності, яка поєднує зусилля рук і розуму, дарує радість, інтелектуальної творчості.

5.   В кожному т/о і гуртку розробити творчі завдання для  обдарованих вихованців (індивідуальне).

6.   Відкрити в комп’ютері  ЦДТ «Надія» папку  «Психолого-педагогічна  діагностика  в діяльності керівника гуртка».